+4
avatar
Rossianin 03 мая 2021, 18:42
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада

riafan.ru/1434629-rossiya-otvetit-na-otklyuchenie-ot-swift-finansovoi-bombezhkoi-zapada?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com